6 วิธีเขียน “บทสรุป” ให้เป็นที่จดจำ

by Marketingsudting
6 วิธีเขียน "บทสรุป" ให้เป็นที่จดจำ

หัวข้อที่ดีจะช่วยให้คนหยุดอ่าน แต่บทสรุปที่ดีจะช่วยให้เป็นที่จดจำ บางครั้งคุณเขียน Content บทความออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม แต่พอถึงบทสรุปกลับปิดได้ไม่ดีพอ พาลให้เนื้อหาที่คุณเขียนมาทั้งหมดดูอ่อนยวบลงทันที ดังนั้นมาดูกันดีกว่าว่าการเขียนบทสรุปให้เป็นที่น่าจดจำนั้นมีอะไรบ้าง

1. บอกผู้อ่านว่าถึงบทสรุปแล้ว

คนเราเวลาอ่านอะไรมักจะจำเนื้อหาไม่ได้ทั้งหมด 100% โดยจะจำได้เฉพาะในส่วนที่เด่นๆ เท่านั้น ดังนั้นการที่บอกผู้อ่านว่าถึงบทสรุปแล้วจะเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อม ประมาณว่า “ให้คุณเตรียมตัวนะ คุณกำลังจะถึงบทสรุปที่คุณกำลังอ่านมาแล้วทั้งหมดนะ ดังนั้นจงตั้งใจสำหรับบรรทัดต่อจากนี้ให้ดี” เป็นต้น จะช่วยให้ผู้อ่านจดจ่อกับบทสรุปได้ง่ายกว่าการที่ไม่ได้บอกอะไรเลย

ตัวอย่างข้อความสำหรับเตือนเมื่อถึงบทสรุป เช่น

 • สรุป
 • บทสรุป
 • จึงสรุปได้ว่า
 • ดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด
 • ทิ้งท้าย

2. เขียนให้สั้นกระชับ

เมื่อคุณบอกผู้อ่านว่าถึงบทสรุป นั่นหมายความว่าบทความนั้นๆ กำลังจะจบแล้ว ดังนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะเขียนยาวๆ หลายย่อหน้าซึ่งไม่ต่างอะไรกับส่วนเนื้อเรื่อง แทนที่ผู้อ่านจะจำรายละเอียดเด่นๆ ได้จากบทสรุป พาลจะจำอะไรไม่ได้เลย

ดังนั้น บทสรุปที่ดีควรเอาให้จบภายใน 1 ย่อหน้า และในย่อหน้านั้นก็ไม่ควรยาวจนเกินไป

3. หลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ

องค์ประกอบของบทความมีดังนี้

 1. หัวข้อ ช่วยดึงดูดคนให้เข้ามาอ่าน
 2. บทนำ ช่วยจูงใจให้คนอยากอ่านต่อ และใช้อธิบายขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ของบทความ
 3. เนื้อเรื่อง เป็นเมนหลักของบทความ เป็นเนื้อหาที่คุณต้องการนำเสนอกับผู้อ่าน
 4. บทสรุป เป็นการสรุปประเด็นสำคัญของบทความทั้งหมด

จากด้านบนจะเห็นว่าหน้าที่ของบทสรุปคือการสรุปประเด็นสำคัญ ดังนั้นจงหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลใหม่ๆ ลงไป ไม่เช่นนั้นผู้อ่านจะเกิดความรู้สึกค้างๆ คาๆ เหมือนจบไม่ลง

4. อย่าใส่รูปภาพ

ภาพควรมีเฉพาะตอนเริ่มบทนำและระหว่างบทความ เพราะมันไม่ได้สื่อถึงอะไรใหม่ๆ และจะทำให้บทสรุปดูยาวโดยใช่เหตุ

5. ใช้ Call-to-Action

Call-to-Action (CTA) เป็นข้อความที่ใช้กระตุ้นการตัดสินใจ เพื่อบอกว่าผู้อ่านควรจะทำอย่างไรต่อไป ที่เห็นกันอยู่บ่อยๆ เช่น

 • การบอกให้กด Like กด Share หรือกด Subscribe
 • การขายสินค้าหรือบริการตอนจบ
 • บอกให้ผู้อ่านอ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Call-to-Action ที่ดีควรมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้เพียง Call-to-Action เดียว

6. จบให้ตรึงใจ

เป็นการจบโดยการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมทางอารมณ์หรือทางความคิดในช่วงท้าย ทำให้ผู้อ่านจดจำเนื้อหาสำคัญในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี มักมีรูปแบบดังนี้

 • จบแบบเสียดสี เป็นการใส่ข้อความแฝงนัยยะไปในตอบจบ ช่วยสร้างอารมณ์ผู้อ่านให้รู้สึกแสบๆ คันๆ (ตัวอย่างบทความ)
 • จบแบบให้แง่คิด เป็นการให้คำแนะนำตอบจบ ทำให้ผู้อ่านคิดตาม (ตัวอย่างบทความ)
 • จบแบบตั้งคำถาม เป็นการตั้งคำถามตอนจบ ให้ผู้อ่านคิดพิจารณาเอง (ตัวอย่างบทความ)

สรุป

แม้บทสรุปจะอยู่ท้ายสุด แต่ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นๆ หลักการสำคัญอยู่ที่ว่าคุณต้องเขียนให้สั้น กระชับ และสรุปแก่นสำคัญที่คุณนำเสนอออกมาให้ได้ คุณสามารถใช้วิธีการเขียนบทสรุปแบบเสียดสี แบบให้แง่คิด หรือแบบตั้งคำถาม เพื่อให้บทสรุปของคุณตรึงใจผู้อ่านยิ่งขึ้น และอาจใช้ Call-to-Action เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านทำตามที่คุณต้องการในตอนจบ แต่ที่สำคัญจงหลีกเลี่ยงการใส่รูปภาพหรือนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ เพราะจะทำให้บทความยาวโดยใช่เหตุ

Related Articles

Leave a Comment